Olgun Çelik > Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

OLGUN ÇELİK A.Ş. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

OLGUN ÇELİK, Makas Tasarımı, Üretimi ile bu faaliyetleri destekleyen tüm süreçler boyunca ISO 27001:2013 Standardı şartları çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini benimsemeyi, uygulamayı, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. OLGUN ÇELİK yönetimi, beklentilerini hedefler şeklinde açıkça belirtmiş ve aşağıdakileri başarmak için yönlendirme ve destek sağlamayı taahhüt etmiştir:

  • Bilgi ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
  • Düzenleyici, yasal ve sözleşmeye tabi gereksinimleri karşılamak,
  • Felaket durumlarında bilgi güvenliği ve bilgi güvenliği yönetimi sürekliliğinin gereksinimlerini belirlemek. İş Sürekliliği planlarını oluşturarak, sürdürerek ve belirli aralıklarda doğruluğunu sağlamak,
  • İyi tanımlanmış Bilgi Güvenliği Politikası, prosedürleri ve bilgi güvenliği amaçlarını ilgili taraflara iletmek,
  • Bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri düzenleyerek, güvenlik bilinci kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının yönetimine, güvenlik olayları ve açıklıklar üzerindeki bağlantısını da içeren, tutarlı ve etkili yaklaşımın uygulanmasını sağlamak,
  • Risk Yönetiminin tasarımı, risk ve fırsatların belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve işlenmesine ilişkin faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli izlenmesi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Bilgi Güvenliği Politikası