Olgun Çelik > Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

EK-2

Veri Sorumlusu: Olgun Çelik A.Ş.

Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14, 45030 Yunusemre / Manisa

Olgun Çelik A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında üretim vb. ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, iş bağlantılarımızı, tedarikçilerimizi ve platform kullanıcılarımızı (internet sitesi kullanıcıları) aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Üretim vb. hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Aile Bireylerine Ait Bilgiler
 4. Mali Veriler
 5. Özlük Verileri
 6. Diğer Veriler

 

Veri KategorisiKimlik Bilgileri
AçıklamaKişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanır?Kimlik bilgilerini; ziyaretçilerimizden, müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerikİsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıZiyaretçilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve şirket güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. Platform kullanıcılarımızın kimlik bilgilerini teknik aksaklıkları gidermek amacıyla toplamaktayız. Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için; müşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; güvenliği sağlamak amacıyla ziyaretçilerin (tesislerimize günü birlik giriş çıkış yapan tüm kişilerin) kimlik bilgilerini toplamaktayız.
Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

 

Veri KategorisiAile Bireylerine Ait Bilgiler
Açıklamaİlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir
Kimden toplanır?Aile bireylerine ait verileri; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerikAile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıÇalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

 

Çalışan adaylarımızın aile bireylerine ait bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız.

 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; acil durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri KategorisiMali Veriler
AçıklamaBanka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.
Kimden toplanır?Mali bilgileri; müşterilerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerikÜcret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıGerek çalışanlarımızın gerekse de çalışan adaylarımızın mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

 

Müşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali bilgilerini ise ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali bilgileri toplamaktayız.

 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; iş birliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla mali bilgileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

 

Veri KategorisiÖzlük Veriler
Açıklamaİş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır?Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerikPozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, özgeçmiş, eğitim durumu, çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, eski hükümlü raporu, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıÇalışanların ve çalışan adaylarının verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de özlük bilgileri toplamaktayız.

 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız

Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri KategorisiDiğer Veriler
AçıklamaTicari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Kimden toplanır?Bu verileri; ziyaretçilerimizden, müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan 7 adaylarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerikİmza, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, İSG uygunluk bilgileri, şikayet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan verilerdir.
Verinin toplanma amacıÇalışanlara ait veriler istihdam ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (maaş ödemesi vb.) alınmaktadır.

 

Ayrıca, güvenliği sağlamak amacıyla bu verileri toplamaktayız.

 

Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeniSöz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de bu bilgileri toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; verilen hizmetin kalitesini arttırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemiVerileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisini, iletişim bilgisini ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış merciin talebi halinde kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciin talebi ile kişisel verileriniz talepte yetkilendirilmiş kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında kişisel verileriniz, grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vb.) ile hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin; hizmetin yurt dışındaki bir acente aracılığıyla alınması durumunda sözleşmenin ifa  dilebilmesi için kişisel verilerinizi; ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri,en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi durumlar gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay-1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz derhal veya en geç 30 gün içerisinde silinir.

 

Kişisel Verileriniz ile Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı kopyası vb.) _mailgroup_KVKK@olguncelik.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya Keçiliköy OSB Mahallesi Hasan Türek Bulvarı No:14, 45030 Yunusemre/Manisa adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

Aydınlatma Metni