Yelkenler Fora!
Doğaya ve İnsana Saygı
Çevreye saygı, sosyal sorumluluk ve
çalışan güvenliği Olgun Çelik'in asli
önceliklerindendir.
Yüksek Teknoloji
Daha etkili bir üretim ve sürdürülebilir
kalite için 'Yalın Organizasyon'
Yüksek Kalite
Daimler Category A, FORD Q1, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, ISO/ TS 16949,
ISO/IEC 27001 ve OHSAS 18001

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı
Araştırma & Geliştirme Merkezi
70
Yıl
70 yıllık başarılı işbirliğinizden
dolayı teşekkür ederiz.